Netwerk Meetjesland uit de startblokken

Op maandag 20 oktober 2014 gaven 14 Meetjeslandse gemeenten, de provincie Oost-Vlaanderen en talrijke Meetjeslandse sectororganisaties en verenigingen het startschot van een vernieuwde Streekplatform-werking.

Streekplatform Meetjesland vzw (opgericht in 1995) heeft in haar 19 jarig bestaan al een indrukwekkend parcours afgelegd inzake streekontwikkeling, streekoverleg en intergemeentelijke samenwerking
.
In een snel veranderende samenleving is het voor elke onderneming, organisatie of vereniging noodzakelijk om zichzelf nu en dan in vraag te stellen en af te wegen of de doelstellingen niet beter en efficiënter op een andere manier kunnen gerealiseerd worden.
Ook het Streekplatform heeft hiervoor de tijd genomen en met alle betrokken actoren nagedacht over een vernieuwde werking en aangepaste doelstellingen. Dit resulteerde niet alleen in een nieuwe naam, ‘NETWERK MEETJESLAND’, maar ook in nieuwe statuten (zie bijlage), een nieuw bestuur (zie bijlage), een nieuwe voorzitter (Marnix Baetslé) en een inhoudelijke werking die nog meer dan in het verleden zal focussen op een sterkere samenwerking tussen de 14 gemeenten van het Meetjesland.

Netwerk Meetjesland zal vanaf heden worden aangestuurd door een algemene vergadering waarin meer dan 100 beleidsmakers uit overheden (gemeenten, provincie, Vlaamse administraties e.a.) en middenveldorganisaties (sectoren Economie & Arbeidsmarkt, Welzijn & Gezondheid, Onderwijs & Opleiding, Landschap, Natuur & Milieu, Toerisme, Jeugd & Cultuur) samen nadenken over- en werken aan een sterker Meetjesland.

De Raad van Bestuur telt 24 personen en wordt voorgezeten door de nieuwe voorzitter, Marnix Baetslé. Marnix Baetslé (61 j.) was gedurende meer dan 35 gemeentesecretaris van de gemeente Evergem en kent vanuit deze positie als geen ander de interne werking van de gemeenten en de noodzaak voor elke gemeente om nog meer intergemeentelijk te gaan samenwerken. Dàt is net de belangrijkste opdracht van Netwerk Meetjesland in de eerstvolgende jaren.

De dagelijkse leiding van Netwerk Meetjesland is nog steeds in handen van de directeur Geert Van de Woestyne (52 j.).

Meetjeslandse gemeenten willen meer gaan samenwerken!
Begin vorig jaar keurden de 13 gemeenteraden van het Meetjesland een plan goed om enkele regionale organisaties in het Meetjesland meer te laten samenwerken. Dit plan is ondertussen al veel sterker geworden en heeft een zeer belangrijke extra doelstelling meegekregen: ondersteuning van de bestuurskracht van de gemeenten door meer intergemeentelijke samenwerking.
Samenwerken leidt langs de ene kant tot meer efficiëntie en tot belangrijke financiële besparingen.
Samenwerken leidt ook tot meer en kwaliteitsvoller dienstverlening aan de burger en tot verhoging van de gemeentelijke bestuurskracht.

Het burgemeestersoverleg Meetjesland besliste op 12 januari 2013 om via een SIM-stuurgroep, waarin enkele burgemeesters, gemeentesecretarissen, de provincie Oost-Vlaanderen en experten zijn opgenomen, de plannen tot oprichting van ‘Streekintercommunale Meetjesland’ (SIM) verder voor te bereiden.
In april 2013 kan elke gemeenteraad van de 13 Meetjeslandse gemeenten de juiste keuze voor meer intergemeentelijke samenwerking bepalen.
Hoe sneller de gemeenten dit alles effectief realiseren, hoe sneller ze het beoogde doel bereiken: MEER doen met MINDER!

Meer info bij Streekplatform+ Meetjesland –
09 373 46 54 – geert@meetjesland.be

 

Streeknetwerk Meetjesland – een garantie voor de toekomst van onze regionale werking?

Streeknetwerk Meetjesland – een garantie voor de toekomst van onze regionale werking?
Het Meetjesland kent een heel actieve regionale werking. Om het regionaal overleg transparanter en efficiënter te maken wordt momenteel nagedacht of de vorming van een nieuw ‘Streeknetwerk Meetjesland’ hieraan een oplossing kan geven.

Het Meetjesland kent een heel actieve regionale werking. De laatste jaren kwam deze werking in een stroomversnelling. Dit resulteerde in de oprichting van talrijke nieuwe overlegplatformen voor o.a. welzijn, toerisme, jeugd, cultuur, landschap, economie, wonen, …

Het Meetjesland was voorloper inzake de uitbouw van deze regionale overlegorganen en kreeg snel navolging in andere Vlaamse regio ‘s.
Momenteel wordt in het Meetjesland nagedacht op welke manier deze diverse organen nauwer kunnen samenwerken. Een intense samenwerking moet leiden tot meer transparantie en meer efficiëntie op het intermediaire niveau.

Het proeftuinproject, dat als werktitel ‘Streeknetwerk Meetjesland’ meekreeg, kreeg ondertussen de goedkeuring van Minister Bourgeois.

Bekijk hier het eindrapport van de ontwikkelingsgroep>>

 

 

 
Inhoud
Netwerk Meetjesland
Oostveldstraat 91
9900 Eeklo
Tel 09 373 46 54
Fax 09 378 58 61
onthaal@meetjesland.be

 

 

 

 

 

Het Meetjesland in 2020

Hoe moet het Meetjesland er over 5 jaar uitzien? Een nieuwe streekvisie 'Meetjesland 2020' in de maak. lees verder>>

 

Kalender

Maandag 18 mei 2015 - Raad van Bestuur Netwerk Meetjesland om 18u

Maandag 18 mei 2015 - 19u30 - Algemene Vergadering Psychiatrisch Centrum Sint-Jan te Eeklo