11 natuurgebieden voor vogelspotters

11 natuurgebieden voor vogelspotters

De Meetjeslandse natuurgebieden waar je zeldzame vogels observeert

Het Meetjesland barst van de natuurgebieden waar je gezellig kunt wandelen én vogels spotten. Kies je voor een bosrijk gebied of moerassige rietlanden? Dit zijn de elf beste natuurgebieden voor vogelliefhebbers, vaak ook met een vogelkijkhut of vogelkijkwand.

En natuurlijk kun je in deze gebieden heel wat andere zeldzame dieren en planten ontdekken en fotograferen.

vogelspotter_oostpolderkreek.jpg

Meetjeslandse krekengebied

Nergens in Vlaanderen is de invloed van de zee op het landschap zo voelbaar als in de Meetjeslandse Kreken, vlak bij de grens met Nederland. De kreken van Sint-Laureins en Assenede zijn de bekendste.

Het krekengebied is de ideale streek om vogels te spotten. Bijzondere soorten zijn de aalscholver, bruine kiekendief, blauwborst, ijsvogel, ooievaar, grutto, tureluur en kluut. In de winter tref je hier ook grauwe ganzen, kleine zwanen en rietganzen. Om nog maar te zwijgen van overwinterende roofvogels als de slechtvalk en de blauwe kiekendief. Leuk startplekje voor beginners: de vogelkijkhut aan de Boerekreek!

Download de Westelijke Kreken wandelroute

drongengoed_10.jpg

Drongengoed

Het Drongengoedbos is het grootste aaneengesloten bosgebied van Oost-Vlaanderen. Het magistrale natuurgebied combineert bossen met kleurrijke en uitgestrekte heidegronden. Je waant je in de Hoge Venen! Houd gerust ook even halt boven op de kijkheuvel die Natuurpunt heeft geïnstalleerd. Hier kan je reeën en damherten spotten – en in de vijver waarop je kijkt, krioelt het van de kamsalamanders. Enkele merkwaardige en mooie broedvogels die je hier ziet, zijn de zwarte en groene specht, boomklever en bonte vliegenvanger. En elk jaar broeden hier buizerds, sperwers, torenvalken, boomvalken, bosuilen en ransuilen. In augustus kleurt de heide van het Drongengoedbos purper: ideaal voor een prachtige natuurfoto.

Doe de Drongengoedbos wandelroute

Provinciaal Domein Het Leen Uitkijktoren Eeklo (2).JPG

Provinciaal domein Het Leen

Het Leen is een bloeiend bos van maar liefst 278 hectare moerassig bosgebied met relicten van natte heide en prachtige elzenbroekbossen. Het gebied was ooit een militair domein, wat je kunt zien aan de padenstructuur en de bunkers waar nu vleermuizen heersen. Vanuit de (zeer degelijke) vogelkijkhut in het oostelijke gedeelte spot je onder meer ijsvogel en wespendief, aalscholver, grote bonte specht, groene specht, gaai, kuifmees en tjiftjaf. Met wat geluk kun je zelfs reeën observeren. 

Ontdek ons Klein wandellusje in het Leen

drongengoed_5.jpg

Lembeekse Bossen

Nauwelijks vijf kilometer van Het Leen vind je de Lembeekse Bossen, een natuurgebied van 305 hectare dat naadloos overgaat in het Bellebargiebos. Hier vind je de mooiste dreven van de streek, en nog enkele bunkers uit de Eerste Wereldoorlog.

In de negentiende eeuw bestond het bos vooral uit sparren voor de mijnbouw. Ze worden nu langzaam vervangen door loofbos en die afwisseling levert interessante natuur op. Je vindt hier verschillende soorten die aangetrokken worden door naaldbomen (zwarte mees, kuifmees), maar even goed buizerd en sperwers. Reeën zijn een stuk moeilijker om te spotten, maar ze zitten er wel. Veel plezier!

Wandel de Lembeekse Bossen wandelroute

Natuurgebied Bulskampveld 1.jpg

Bulskampveld

Het Bulskampveld, op de grens tussen het Meetjesland en West-Vlaanderen, was in de middeleeuwen het grootste heidegebied in Vlaanderen. Vandaag is dit het grootste bos van West-Vlaanderen. Het is maar liefst 90 km² groot en strekt zich uit over de gemeenten Oostkamp, Beernem, Ruiselede, Wingene en Aalter. Tussen de bomen wandel of fiets je door rechte dreven, langs bloemrijke graslanden, open plekken met heide en veldvijvers. Het aantal vogels is indrukwekkend: dodaars, nachtzwaluw, nachtegaal, boomleeuwerik, kleine bonte specht, fluiter, tortel, roodmus, havik, wespendief en geelgors.

 Spot vogels in de bossen van Maria-Aalter

vogelkijkhut_oudekalevallei.jpg

Oude Kalevallei

Tussen de dorpskernen van Nevele en Lovendegem, op een boogscheut van Gent, ligt de vallei van de Oude Kale: een lappendeken van hooilanden en graasweiden, oude knotwilgenrijen, kleine veldbosjes en talrijke sloten. De levensader van het gebied, de Oude Kale, was ooit een van de grootste beken van het Meetjesland en vormde eeuwenlang een verbinding tussen de Poekebeek en de Durme.

De gekraagde roodstaart en de steenuil profiteren hier van de talrijke knotwilgen. In de winter zie je grote concentraties wintervogels in de vallei, vooral dan in deelgebied de Zuurhoek. Daar vind je ook een vogelkijkhut. Groepen van honderden kuifeenden en smienten zijn geen uitzondering, met af en toe een brilduiker, nonnetje of grote zaagbek.

Download lus 2 van de Oude Kalevallei wandelroute

Reiger.jpg

De Lieve

Dit is het oudste kanaal van Europa! De Lieve, in de volksmond Het Liefken, werd in 1251 gegraven tussen Gent en de toenmalige wereldhaven Brugge. Het kanaal ligt nu midden in een groene as. Zeker het traject tussen Waarschoot en Lovendegem is een streling voor het oog: rustgevende natuur, kabbelend water, waaiende oevergrassen en uitgestrekte velden.

De Lieve staat vooral bekend om zijn vele reigers maar je kan er ook koeten en eenden spotten. En de bermen, bomen en grasvelden wemelen van het kleine en grote leven.

Wandel van het Leen naar de Lieve

Kraenepoel David Samyn.jpg

Kraenepoel

De Kraenepoel in Aalter, een ondiepe vijver van 22 hectare groot, is de laatste van de tientallen vijvers in het middeleeuwse Bulskampveld. Tot na de Tweede Wereldoorlog bleef hij in gebruik als visteeltvijver, waardoor zich een merkwaardige flora ontwikkelde die goed lijkt op de Kempense vennen. Er leven tot 22 soorten libellen rond de vijver.

Om de vijf tot tien jaar wordt de Kraenepoel drooggelegd. Dat zorgt voor zuiverder water met meer variatie in waterplanten en vissen. Onder andere de zomertaling, het woudaapje, de dodaars en de ijsvogel profiteren van de drooglegging om te broeden. In de winter trekt de vijver watervogels aan als tafeleend, slobeend, smient en wintertaling. Dankzij de vogelkijkwand kun je alles goed in de gaten houden.

genthaven_basvanoort-46.jpg

Koppelingsgebieden Gentse kanaalzone

Je zou het niet verwachten, maar ook in de kanaalzone vlak bij de Gentse haven vind je bijzonder waardevolle natuur. Sinds 2006 zijn hier 730 hectare groene bufferzones aangelegd tussen de haven en het woongebied, verspreid over Evergem, Zelzate en Gent. In die ‘koppelingsgebieden’ vind je rietlanden, bosjes, wandelpaden, parken en veel gevarieerde natuur. Extra tip: natuurgebied De Kiekenbossen in Evergem langs de Ringvaart. Vreemd rustgebied voor vogels vlakbij de industrie.

Het koppelingsgebied Sint-Kruis-Winkel-Zuid, bijvoorbeeld, is gevormd rond een oude arm van de Moervaart. Je maakt er kennis met verschillende stukken natte natuur. Het begroeide en verlande deel van de Oude Moervaartarm is een thuishaven voor heel wat fauna en flora, met onder meer buizerds, wintertalingen en reigers. In de koppelingsgebieden rondom de dorpskern van Desteldonk vind je dan weer rietgors en kleine karekiet.

vrombaut1.jpg

Vrombautsput

De Vrombautsput in Eeklo was oorspronkelijk een zandwinningsput voor de aanleg van de expresweg in de buurt maar de laatste jaren heeft het gebied zich ontwikkeld tot een waardevol natuurgebied. De grote waterplas speelt een belangrijke rol als overwinterings- en broedplaats van talrijke watervogels: zwarte stern, pijlstaarteend, krooneend, grote zaagbek en watersnip. Aan de rand van de waterplas staat een vogelkijkwand.

drongengoed_2.jpg

Kanaalbermen Aalter

Het kanaal Gent-Brugge, ook wel ‘de Brugse Vaart’ is (alweer) een van de oudste kanalen van Vlaanderen. Op de kanaalbermen vol bloemrijke graslanden en houtige vegetaties barst het van het leven. De graslandjes met heide, brem en gaspeldoorn werden een tijdje overwoekerd door bramen en Amerikaanse vogelkers, maar dankzij een natuurlijk beheer zie je er vandaag weer de oorspronkelijke natuur. Broedvogels, zoals de grasmus en de bosrietzanger, en dagvlinders als het koevinkje profiteren daar volop van mee.