Zwinstreek ligt ook een beetje in het Meetjesland

Zwinstreek ligt ook een beetje in het Meetjesland

Maldegem en Sint-Laureins onderdeel van nieuw Landschapspark

De Zwinhaven bracht Brugge maar ook Gent welvaart tijdens de vroege middeleeuwen. De Zwinstreek ligt nu rustig te wezen tussen Knokke-Heist, Damme, Sluis en de Meetjeslandse gemeenten Maldegem en Sint-Laureins. De sporen van een roemrijke periode zijn niet altijd uitgesproken maar toch heel erg aanwezig. 

Vlaanderen heeft de Zwinstreek in 2023 erkend als Landschapspark en investeert de komende jaren in de regio op het vlak van streekontwikkeling, natuurbeheer, landbouw, toerisme en recreatie.

Zwinstreek in het Meetjesland, hoezo dan?

Het Meetjeslandse krekengebied werd gevormd door eeuwenoude overstromingen die 'De Honte', nu Westerschelde, teisterden tijdens de Middeleeuwen. De Honte was minder estuarium en meer delta, een wirwar van kanalen, grachten, inhammen en overstromingsgebieden. De bekendste mond richting zee was 'Het Zwin', richting Meetjesland verbonden met de Passageule. Hier zoekt men de oorsprong van het krekengebied maar ook het ontstaan van nederzettingen als Middelburg-in-Vlaanderen en Watervliet die hoge ambities koesterden tijdens Vlaanderens vroegmiddeleeuwse economische hausse. Het Meetjesland past als een puzzelstukje in West- en Zeeuws-Vlaanderen. Hier in Maldegem en Sint-Laureins gebeurt dat via de Zwinstreek. 

Zwinstreek3.jpg

Acht manieren om bij ons de Zwinstreek te ervaren

  • De Zilte Zwinstreek: ons krekengebied en onze polders tonen nog veel sporen van de zee. het is niet ongewoon om in de omgeploegde akkers mossel- en oesterschelpen te zien bovenkomen. Ook in plantengroei uit het zilte zich. En we zijn een regio van tegenwind, een zeebries die behoorlijk strak kan staan.

  • De ambachtelijke Zwinstreek: in 'ons' stukje Zwinstreek is de landbouwer dé stielman bij uitstek. Proef onze streekproducten.

  • De bewogen Zwinstreek: wij zijn ook een regio van dynamiek. Onze dorpen bruisen. Maldegem bijvoorbeeld is een kern waar shoppen, genieten en recreëren écht fun is. Op dat vlak zeker ook een onderdeel van de leuke gordel Knokke-Sluis-Damme. Leven in de brouwerij!

  • De natuurlijke Zwinstreek: als boeiende en bloeiende biotoop hebben we met onze kreken een échte troef binnen de Zwinstreek in handen. Tijdens de winter komen vele duizenden vogels hier overwinteren. Topnatuur. 

  • De bevochten Zwinstreek: ook daar heeft Meetjesland wel wat oorlogsverleden te torsen. Ook wij liggen aan de Staats-Spaanse linies én hier vochten de Canadezen en Polen in '44 ter vrijwaring van de Antwerpse haven, die andere Vlaamse wereldhaven. Getuige hiervan ons Canada Poland Museum

  • De grenzeloze Zwinstreek: nog zo'n topper is het grensdorpje Middelburg op het 'drieVlaanderenpunt' tussen Zeeuws-, West- en Oost-Vlaanderen. Met zijn specifieke geschiedenis en zijn Vlaamse Meester in situ, een verrassend waardevol schilderij in de kerk. 

  • De verdronken Zwinstreek: water is hét thema van onze regio, de kreken, de paralelle kanalen (de Stinker en de Blinker), de Ede, ...

  • De smakelijke Zwinstreek: en ook gastronomisch staat het Meetjeslandse deel van de Zwinstreek zijn mannetje tegenover de culinaire reuzen Knokke-Heist, Damme en Sluis. Onze 'Sentse paling' bijvoorbeeld. Maar ook in Maldegem-centrum of in de polders vind je heerlijke adresjes.

Tip voor fietsers: langs het Lieve-verleden tussen Maldegem en Damme

De Gentenaars hebben 750 jaar geleden een kanaal van 40 kilometer lang gegraven, in Europa toen een ongeziene prestatie! Dat kanaal 'De Lieve' (nu liefkozend ''t Liefken' genoemd) mag zich met recht en reden het oudste kanaal van Europa noemen. Het graven van die Lieve had alles met de Zwinhaven te maken: de Gentenaars zochten aansluiting op onze Vlaamse wereldhaven. Nu ligt het Schipdonkkanaal op het voormalige Lieve-traject, al zijn er op het 'eiland' van Stobrugge nog sporen van het oorspronkelijke kanaal te vinden. En ook voor Damme ligt nog een oorspronkelijk stuk. In de stadskern van Damme hebben archeologen zelfs de Lievehaven blootgelegd, die kan je daar bekijken. Deze fietstocht leert jou het gebied beter kennen.

Tip voor fietsers: langs het Lieve-verleden tussen Maldegem en Damme

Header Damme fietsroute.jpg

De Gentenaars hebben 750 jaar geleden een kanaal van 40 kilometer lang gegraven, in Europa toen een ongeziene prestatie! Dat kanaal 'De Lieve' (nu liefkozend ''t Liefken' genoemd) mag zich met recht en reden het oudste kanaal van Europa noemen. Het graven van die Lieve had alles met de Zwinhaven te maken: de Gentenaars zochten aansluiting op onze Vlaamse wereldhaven. Nu ligt het Schipdonkkanaal op het voormalige Lieve-traject, al zijn er op het 'eiland' van Stobrugge nog sporen van het oorspronkelijke kanaal te vinden. En ook voor Damme ligt nog een oorspronkelijk stuk. In de stadskern van Damme hebben archeologen zelfs de Lievehaven blootgelegd, die kan je daar bekijken. Deze fietstocht leert jou het gebied beter kennen.

Tip voor wandelaars: Middeleeuws Middelburg

Op het 'DrieVlaanderenpunt' (de grens tussen Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen) leer je het dorp Middelburg kennen. Dit dorp heeft een prachtig kasteelverleden! Pieter Bladelin liet hier een imposant kasteel bouwen, dat weliswaar verdwenen is maar de structuur van dit oude Zwinstadje is wel nog bewaard gebleven. Geniet van deze wandelroute langs de Meulekreek, de Verloren Kreek en de voormalige omwallingen die in het kader van Staats-Spaanse linies opnieuw tot leven zijn gewekt. 

Tip voor wandelaars: Middeleeuws Middelburg

Middelburg2.jpg

Op het 'DrieVlaanderenpunt' (de grens tussen Oost-, West- en Zeeuws-Vlaanderen) leer je het dorp Middelburg kennen. Dit dorp heeft een prachtig kasteelverleden! Pieter Bladelin liet hier een imposant kasteel bouwen, dat weliswaar verdwenen is maar de structuur van dit oude Zwinstadje is wel nog bewaard gebleven. Geniet van deze wandelroute langs de Meulekreek, de Verloren Kreek en de voormalige omwallingen die in het kader van Staats-Spaanse linies opnieuw tot leven zijn gewekt.